Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ľudovítová

Oznámenie o zápise do MŠ pre školský rok 2017/2018Vytlačiť
 

header-object.png

Riaditeľka Materskej školy Výčapy-Opatovce v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať

od 15. mája 2017 do 18. mája 2017

v čase od 10,00 do 16,00 v materskej škole

Rodič je povinný:

- Podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na www.msvycapyopatovce.sk alebo v MŠ)

- Predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje údaje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

- K žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa na porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Kritériá prijatia dieťaťa na predpimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:

- s trvalým pobytom v obci,

- ktoré už má v materskej škole súrodenca,

- ktoré dovŕšilo 4 – 3 roky,

- ktoré je dieťaťom zamestnanca materskej školy alebo zriaďovateľa materskej školy,

- ktorého rodičia sú zamestnaní

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme

v materskej škole od 15. júna 2017. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.


 
 

webygroup

Ľudovítová - NašeObce.sk

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína


576837

Úvodná stránka